Sedan snart ett år tillbaka föddes drömmen om att skapa ett gemensamt forum för Ayurvediska utövare i Sverige. Nu finns det! Du hittar mer på vår hemsida > 


Snart är det dags för vår första fysiska konferens. 
Det blev vår dröm, som nu börjar ta form och planeras för fullt. Nu önskar vi veta:
Vad skulle du önska av sådan konferens?
Vilka föreläsare skulle du vilja lyssna på?
Vilket ämne inom Ayurveda skulle du vilja fördjupa dig inom?

Vi anpassar oss och tänker att konferensen/symposiet blir på en digital plattform med mingel, fika, ja, allt en "vanlig" konferens skulle innebära.

Gilla, dela, sprid gärna och återkoppla till oss.

Dina önskemål skickar du till