Optimera din hälsa!
Vill du leva ett hållbart, hälsosamt liv baserat på dina unika styrkor och talanger? 
Behöver du hjälp för att komma tillrätta med exempelvis värk i kroppen, stress, sömnproblem eller magsmärta? Med hjälp av den universella kunskapen Ayurveda guidar jag dig, ger dig kunskap och inspiration om vad just du kan göra för att uppnå din perfekta hälsa och livsglädje.
Välkommen!
 
BOKA DIN LIVSSTILSRÅDGIVNING ONLINE >

Min livsstilscoaching utgår från den Ayurvediska kunskapen om livet

Ayurveda är en över 5000 år gammal kunskap, från sanskrit där ayur betyder liv och veda betyder kunskap. Genom Ayurveda får vi lära oss vägen till bättre hälsa, men också vägen från sjukdom till läkning. Denna kunskap omfattar såväl kropp som själ och ande, och utgår från läran om de fem elementen. Dessa element ger i sin tur upphov till 3 olika doshor, Vata, Pitta och Kapha, samt mentala tillstånd; Sattva, Rajas och Tamas. Varje person har olika mycket av de 3 doshorna i sig, och när vi hamnar i obalans går den ayurvediska kunskapen till roten med problemet. Åtgärderna kan vara att se över de dagliga rutinerna, mat- och sömnvanor, fysisk aktivitet, mental träning och kostvanor, för att skapa de bästa förutsättningarna för att din kropp ska kunna läka och komma i balans.  

Vill du boka en Ayurvedisk livsstilsrådgivning?

Välkommen att boka online här eller på telefon: 070-146 48 02

Vill du läsa mer om mig så gör du det här >

LIVSSTILSRÅDGIVNING

Vad är en ayurvediskt livsstilsrådgivning? Vid en ayurvedisk livsstilsrådgivning går vi igenom ditt fysiska, psykiska och mentala tillstånd för att få en uppfattning om hur din aktuella hälsostatus är. Du kommer att få verktyg för att själv få kontroll över din hälsa, och vi följer därefter upp hur du känner dig efter 3-5 veckor.

 

KURSER

Vill du utbilda dig till Ayurvedisk hälsorådgivare? Från och med januari 2024 är du välkommen, då har jag glädjen att hålla Ayurvedaskolans kurser utformade av Lena Nilsson! Läs mer >

FÖRELÄSNINGAR

Vill du veta mer om de grundläggande begreppen inom Ayurveda? Jag erbjuder föreläsningar och workshops där vi tittar närmare på vilken nytta du har av den ayurvediska kunskapen i din vardag. Du hittar de aktuella eventen under kalender i menyvalet. Önskar du boka in mig för föreläsning? Välkommen att kontakta mig för offert!