QI GONG

Qigong är läran om den universella energin, människans relation till denna energi samt hur man använder energin för att växa spirituellt och bibehålla och öka hälsan. Qi gong kan översättas med ”energi genom arbete”.

Genom att utöva Qi Gong skapar vi förutsättningar för att qi-livskraften skall kunna cirkulera i kroppen.

Qi Gong sägs ha sina rötter i Indien, men har sedan utvecklats i Kina från kampsport, traditionell kinesisk medicin och filosofi. Qi Gong är en kinesisk ”konstform” som kombinerar rörelse, meditation och koncentration och skapar livsenergi och balans i kropp och sinne.

Effekterna av att träna Qi Gong är många, och dagens forskning gör ständigt nya upptäckter över dess positiva hälsoeffekter. Dessa effekter är bland annat att utövandet av Qi Gong medför att värk och spänningar lindras, det stärker immunförsvaret, förbättrar lungkapaciteten och syresättningen av bloden, minskar stress och förbättrar sömnen. Genom att utöva Qi Gong ökar vi vårt välbefinnande och vår hälsa.

Men måste vi bli sjuka för att börja praktisera Qi Gong?

Självklart inte. Qi Gong är för dig som vill bibehålla eller uppnå ännu bättre hälsa, glädje, harmoni och komma i djupare kontakt med dig själv.

Traditionellt delas Qi Gong upp i 4 olika områden

  • Medicinsk Qi Gong, används för hälsa, helande, och förebyggande av sjukdom
  • Kampsportsinriktad Qi Gong - designad för kampsportsutövare föra att bygga upp mental och fysisk styrka
  • Taoistisk Qi Gong för att öka livslängden och sakta ner åldrandet. Denna Qi Gong är mjuk och inkännande men rymmer också krävande visualiseringar och mentalt energiarbete.
  • Buddhistisk Qi Gong utövas för att vidga sinnet och öka spirituella förmågan. Kroppen hamnar ofta i fokus då denna Qi Gong-tradition kan vara fysiskt krävande, och kan kännas lite mer fyrkantig än taoistisk Qi Gong. Buddhistisk Qi Gong är mycket uppskattad i väst.

I mina kurser lär jag ut såväl Buddhistisk som Taoistisk Qi Gong.

Välkommen!