Ayurveda Life Training Steg 5

30 april 2019

Arbetsliv - 27-29 mars 2020

Kan vi använda den ayurvediska kunskapen i arbetslivet?

Självklart kan vi det!

Med hjälp av Ayurveda, tillsammans med ett styrkebaserat förhållningssättet, får du nycklar till hur man kan utveckla både medarbetare, ledare och chefer i organisationer. Med grundförståelsen om de tre konstitutionerna Vata, Pitta och Kapha, tillsammans med de tre psykologiska aspekterna Sattva, Rajas och Tamas, ges här en fördjupad förståelse om hur man kan skapa mer effektiva, adaptiva och kreativa sätt att arbeta på, samt hur man kan utveckla hållbart ledarskap och medarbetarskap.

Plats: Like a Boss Academy, Kajpromenaden 8A Helsingborg 

Läs mer och anmäl er här >