ÄR DU FRAMTIDENS AYURVEDISKA HÄLSORÅDGIVARE?
Utbildningen sker på Ayurvediskt Center i Malmö, under 10 helger fördelade under året.
 
BOKA >

STEG 1 | 31 Augusti - 1 SEPTEMBER 2024 
I steg 1 går vi igenom den grundläggande kunskapen till människans samspel med naturen genom de 5 elementen och uttrycken i doshorna Vata, Pitta och Kapha. Vi lär oss att känna igen personlighetstyper, deras uttryck, egenskaper och funktioner i olika sammanhang.

Du får lära dig att särskilja olika personers tillstånd av balans respektive obalans. Var sak har sin tid, -du får en känsla för hur du känner igen och utnyttjar dygnstider och årstider och sätter dem i relation till Vata, Pitta och Kapha för att på bästa sätt spara energi och må bättre.

Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta av rätt mat anpassat till de olika kroppstyperna, samt hur mat och dryck anpassas utan att skapa slaggprodukter och överflödskilon.

Kostnad: 2.500kr per steg
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

Undervisningen sker en helg i månaden under 11 månader. Vi börjar varje tillfälle med en timma yoga och meditation eller Qi Gong. Steg 1-3 är öppna för alla, därefter väljer du om du vill läsa hela utbildningen. Nästkommande steg är följande datum: 

1.31/8- 1/9 
2. 21-22/9 kl 
3. 23-24/11 
4. 7-8/12
5. 11-12/1
6.  8-9/2
7. 15-16/3
8. 12-13/4
9.   3-4/5

10. 31/5-1/6

BOKA >

STEG 2 | 24-25 FEBRUARI 2024
Agni – livsgnistan – förutsättningen för all transformation. Vi går igenom flera former av Agni på olika ställen i kroppen, dess tecken på balans respektive  obalans samt åtgärder för detta. 

Kroppens sju vävnader, hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.

Smakernas betydelse och sekvens för en upplevelse av total tillfredsställelse av en måltid, till skillnad från att bara vara mätt. Hur smakerna inverkar på Vata, Pitta och Kapha under matsmältningens olika faser.

Genomgång av grunderna i pulsavläsning och andra metoder för att urskilja olika hälsotillstånd. 

De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta och Kapha till kronisk sjukdom samt följdsjukdomar.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 3 | 16-17 MARS 2024 
Helhet och delar i kroppen och vår omgivning. Du får fler nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta och Kaphas underavdelningar, de s.k. subdoshorna och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna börjar vi nu även lära oss att avläsa och tolka i den egna pulsen. Mycket praktisk träning.

Du får lära dig ljudets helande kraft för olika områden inombords. Alla färger består av vibrationer och vi lär oss färgernas påverkan på både kropp och sinne. Fler andningsövningar som lugnar och skapar balans.

Fördjupning i kroppens energisystem genom våra chakran, och dess påverkan på hälsan.

Försurning - kroppens fiende.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 4 | 20-21 APRIL 2024
Läran om de 20 gunas; egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta och Kapha.

Vi tränar på att uppfatta dessa inom oss själva, uppfatta dem hos andra och i omgivningen, samt förstå dess inverkan för att kunna bibehålla eller återskapa balans. Vi lär oss bedöma obalanser genom att titta på tungan, naglar och ögonen.

Fortsatt praktisk övning genom pulsläsning, nästa nivå där vi går djupare för att förstå och uppfatta skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 5 | 11-12 MAJ 2024
Genomgång av de åtta huvudområden inom Ayurvedisk hälsovård.

Förberedelse för att kunna ta emot provklienter på minikonsultationer. Att förstå pulsbilder och ge de råd som behövs för att balansera upp en ev. obalans.

Din roll som terapeut. Vegetabiliska oljor och dess egenskaper.

Mer egenvård för våra vanligaste obalanser och att förstå sammanhangen mellan det vi omger oss med i vardagen och vårt mentala välmående.

Du kommer att få elevuppgifter som skall vara klara före steg 6.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA >

STEG 6 | 15-16 JUNI 2024
Frågor och svar baserat på praktikuppgifterna efter steg 5, insikter och erfarenheter.

Vi lär oss vävnadsnivån i pulsen och lär oss att tolka olika kombinationer av pulskunskap.

Örtkunskap, vi lär oss de olika örtpreparaten och även de nordiska läkeväxterna väljs ut, för kommande fördjupning som redovisas i steg 8.

Genomgång av de mentala tillstånden Sattva, Rajas och Tamas.

Du förbereds för att ha en föreläsning om Ayurveda.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 7 | 17-18 AUGUSTI 2024
Förberedelse för mer omfattande hälsorådgivning, vi gör matsedlar och går igenom hur vi använder anamneser i våra möten med klienter.

De första "riktiga" provklienterna kommer och eleverna lär sig ha en fullständig genomgång och tolka den i förväg ifyllda anamnesen som klienterna har med sig till konsultationen.

Tentamen med frågor som skall redovisas och godkännas innan steg 8.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 8 | 14-15 SEPTEMBER 2024
Genomgång av praktikuppgifter, insikter, erfarenheter och frågor kring dessa. Redovisning av eget örtarbete. 

Fördjupning i subdoshornas funktion, nu på det subtila och känslomässiga planet.

Födans fysiska, mentala, känslomässiga och andliga egenskaper och effekter, inte bara det vi uppfattar utan även effekten efter förbränningen vilket anses vara unikt för Ayurveda.

Konsten att bryta vanor och mönster, och vikten av att vägleda och hitta människors inre motivation till förändring.  

Näringslära -Den näringsmässiga nedbrytningen och uppbyggnad från vävnaderna till så kallad Upa - datus.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 9 | 12-13 OKTOBER 2024
Klassificering av funktionella störningar, bedömning av personers mentala och fysiska styrka för att göra rätt bedömningar och ge lämpliga åtgärder.

Att bedöma klienter utifrån anamnesen.

Ayurveda och klimakteriet. 

Dofternas betydelse för sinnet.

Uppgifter och sluttentamen som skall skickas in och bedömas. Efter att tentamen är godkänd är du välkommen på steg 10.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>

STEG 10 | 9-10 NOVEMBER 2024
Ayurveda och de 6 filosofisystemen inom Veda.

Dharma, styrs vi av omedvetna eller/och medvetna signaler från ett större universellt medvetande eller sker saker och ting sker i våra liv av en slump?

Råd och kurer att använda i sitt terapeutarbete.

Sammanfattning och kursavslut

Genom vår utbildning blir du certifierad Ayurvedisk hälsorådgivare, och kan därefter ansöka om medlemskap hos Kroppsterapeuterna eller Friskvårdsförbundet.

Kostnad: 2.500kr
Adress: Ayurvediskt Center Malmö | Skeppsbron 5 | 211 20 Malmö

BOKA>